Szukaj
 
Zmiana siedziby Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
2007-07-16

          Od dnia 16.07.2007 r., siedziba Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 82.

Tymczasowy numer telefonu do Oddziału : (0-22) 621-11-78

 
Copyright © 2006 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie. All rights reserved.