Szukaj
 
Wybierz życie – pierwszy krok WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK


Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest na Mazowszu od 2008 roku w oparciu o aktualna metodykę w niezmienionej wersji. Inicjatywa programu zrodziła się z kampanii edukacyjnej pod tym samym tytułem prowadzonej przez Inspekcję Sanitarną w województwie mazowieckim od początku 2007 roku. Motorem do podjęcia działań edukacyjnych w tym kierunku były niepokojące statystyki dotyczące przede wszystkim niskiej zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne. Głównym celem programu jest edukacja młodzieży w wieku 16 - 19 lat (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez:
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie;
  • podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
  • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Realizacja programu w szkołach ponadgimnazjalnych oparta jest na założeniach szczegółowo opisanych w poradniku dla edukatorów.

Program uzyskał akceptację Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz pozytywna opinię Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Jedynym warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań. Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt ze specjalistą oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na swoim terenie.

Partnerzy
  • Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
  • Mazowieckie Kuratorium Oświaty
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
  • Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet
  • Fundacja Edukacji Społecznej

Wojewódzki koordynator programu
mgr Marlena Skorupka
Oddział Oświaty Zdrowotnej
marlena.skorupka@wsse.waw.pl

Do pobrania
Linki
www.pierwszykrok.edu.pl
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/wokszyjka/index.html
 
Copyright © 2006 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie. All rights reserved.